Onderhoud betondesign

312 Conditioner

Hoogwaardig reinigingsconcentraat voor reiniging en onderhoud van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring.

312-conditioner.jpg.png

Product info

Kleur : Transparant
Consistentie : Vloeibaar

 • Reiniging en onderhoud in één bewerking

 • Creëert een vuilafstotende film

 • Geen optische verandering van het BetonDesign

 • Gunstig verbruik

 • Frisse dennengeur

 

Eigenschappen

Begaanbaarheid : Na volledige droging
Brandbaarheid : Niet brandbaar
pH-waarde : 10
Soortelijk gewicht : 1,02 kg/l.
Verbruik : 250 gram Conditioner op 10 liter water.

 

toepassing

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

 

verwerking

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan
Gereedschap : (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).
Mengverhouding : Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

 

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

 

Gebruiksaanwijzing

 • Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.

 • Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.

 • In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoonwater en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.

 • Mop en/of borstel direct met water reinigen.

 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.

 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

 • Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege jerrycans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.

 • Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

 

milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar